Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Jak wygląda segmentacja ryku w biznesie

Jednym z podstawowych elementów zmian zewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa jest różnicowanie się sytuacji materialnej społeczeństwa. Różnicowanie owo sprawia, że postępowanie konsumentów na rynku staje się coraz bardziej różnorodne.

Warunki działania przedsiębiorstwa zmieniają się również pod wpływem przemian zachodzących w sferze wytwarzania, związanych ze wzrostem produkcji oraz jej różnicowaniem zmiany te mogą obejmować w różnym stopniu poszczególne przedsiębiorstwa (pewne dziedziny produkcji i konsumpcji zmieniają się bowiem szybciej od innych).

Teoretycznie o segmentacji rynku można mówić już w przypadku dwóch lub więcej nabywców danego produktu. Wprawdzie segmentację można przeprowadzić wtedy, gdy konsumentów podzieli się na duże grupy, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt lub produkty i inne instrumenty marketingu. Utworzenie grup konsumentów o wspólnych cechach nie przesądza jeszcze o istnieniu segmentu rynku. Dopiero kiedy konsumend o wspólnych cechach występują jako potencjalni nabywcy określonego produktu, można mówić, że tworzą oni segment rynku. Efektywna segmentacja rynku jest związana z dwoma następującymi procesami:

– 1) w miarę szerokim określaniem rynków definiowanych w kategoriach produktu

– 2) podziałem całego rynku na bardziej homogeniczne sub- rynki.

Obydwa te procesy nie zawsze są właściwie doceniane. W wielu wypadkach segmentacja rynku staje się mało skuteczna i nie przynosi oczekiwanych rezultatów z powodu zaniedbania jednego z nich. W wypadku niedocenienia pierwszego procesu mamy do czynienia ze zbyt wąskim lub zbyt szerokim określeniem segmentowanego rynku w wypadku drugiego – z wykorzystaniem tylko jednego lub dwóch prostych kryteriów segmentacji. Może to prowadzić do nieoczekiwanych niepowodzeń lub nieporozumień.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.