Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Zatrudnienie, bezrobocie i redukcja konkurencyjnych płac

L.C.Thurow wysunął i rozwinął (po badaniach empirycznych w Wielkiej Brytanii) w 1972 r. tezę tzw. konkurencji pracy (job competition), zgodnie z którą, „od kiedy nowi pracownicy są opłacani generalnie tak samo jak dotychczasowi, rywalizacja o wakaty zależy zasadniczo od postrzegania odpowiedniości kandydatów”. Teza ta wskazywałaby na fakt, że bezrobocie (także jego regionalne zróżnicowanie) nie wpływa w Wielkiej Brytanii na przyznawanie niższych stawek płac pracownikom.

Również w innych wysoko rozwiniętych krajach dochody oferowane pracownikom są relatywnie wysokie – mimo występowania bezrobocia. Dla przykładu, bezrobocie w krajach Unii Europejskiej w połowie lat 90. wynosi średnio blisko 10% i jest dwukrotnie wyższe niż 20 lat wcześniej. Wydawałoby się, że w warunkach wzrostu stopy bezrobocia pracodawcy będą dążyć do obniżenia dochodów pracowniczych, zgodnie z prawem podaży i popytu. Tak się jednak nie dzieje z wielu powodów.

Po pierwsze, płaca nie jest wyłącznie kategorią rynkową jest kategorią rynkowo-umowną bądź umowno-rynkową (w różnych krajach akcenty są tu różnie rozładowane). Związki zawodowe na ogół skutecznie sprzeciwiają się obniżeniu dochodów realnych pracowników. Sprzyja temu również system neokorporacyjny, funkcjonujący realnie w wielu krajach Unii Europejskiej i w Japonii.

Po drugie, artykuł 4 Europejskiej Karty Społecznej zobowiązuje do stosowania tzw. płacy godziwej9. Można więc powiedzieć, że funkcja dochodowa zatrudnienia znajduje obecnie, w przypadku Europejczyków (z UE), ochronę prawną mimo całej niedoskonałości tej regulacji (o czym dalej).

Po trzecie – i być może najważniejsze – obecnie pracodawcy nie są zainteresowani złą pracą za niewielkie pieniądze. Często ponoszą dodatkowe koszty, aby pozbyć się źle pracującego człowieka i zatrudniają pracującego lepiej, za większe pieniądze.

Analogiczny zapis pojawił się w polskim Kodeksie pracy po jego ostatniej nowelizacji. zatrudnienia będzie najprawdopodobniej przypominać kształt liścia. Jeżeli prace te będą wykonywać głównie ludzie, struktura zawodowo-kwalifikacyjna może być nadal bliższa piramidzie.

Duża część sukcesu w zarządzaniu pracą zależy od określenia optymalnych rozmiarów zatrudnienia, tak w zakresie jego wielkości, jak i struktury zawodowo-kwalifikacyjnej. Stąd m in znaczenie dobrego prognozowania potrzeb i profesjonalnego planowania zatrudnienia, restrukturyzacji, strategicznej alokacji kadr oraz dynamicznego rozwoju zawodowego i społecznego6 menedżerów i pracowników7 – o czym dalej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.