Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Zespołowe kryteria efektywnościowe

W wielu przypadkach dobór indywidualnych kryteriów efektywnościowych jest trudny wymaga zastanowienia, niekiedy konsultacji. Warto się jednak o to pokusić. Umiejętny dobór kryteriów efektywnościowych jest zasadniczym warunkiem zarówno efektywności pracy danego odcinka i całej organizacji, jak i „zdrowych” stosunków w środowisku pracy.

Kiedy kryteria efektywnościowe nie są wyznaczone, bądź kiedy są nieostre, dochodzi często do nadmiernej ekspozycji kryteriów behawioralnych – zachowań zgodnych z oczekiwaniami przełożonych (lojalność, formalna dyscyplina pracy, potwierdzanie podobnych poglądów i hierarchii wartości itd.). Nie negując znaczenia niektórych z tych kryteriów, trzeba jednak stwierdzić, że w ostatecznym rezultacie nie one decydują o przetrwaniu i rozwoju organizacji w gospodarce rynkowej, zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw. Podstawowymi zespołowymi kryteriami efektywnościowymi są:

– wykonywanie kluczowych zadań, określanych dla całego zespołu pracowników (wydziału, oddziału, działu, pionu itd.) brane są pod uwagę zarówno treść zadań, jak i jakość wykonania, termin wykonania, koszty realizacji

– wyniki ekonomiczne: wartość sprzedaży (utargu) osiągnięta przez dany wieloosobowy podmiot, na przykład stoisko, sklep firmowy czy salon sprzedaży realizacja założonej obniżki kosztów łącznych bądź jednostkowych wyrobu obniżenie kosztów związanych z wypłacanymi odszkodowaniami czy kosztami napraw gwarancyjnych (w wyniku eliminowania nadużyć, rozważniejszego zawierania umów itd.) skrócenie cyklu inwestycyjnego określonego obiektu i związane z tym efekty ekonomiczne (zmniejszenie kosztów inwestycji, szybsze dojście do przynoszącej zysk produkcji) zawarcie korzystnej transakcji handlowej przez zespół negocjatorów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.