Analiza rynku dla firmy Hair Style

Właścicielce salonu fryzjerskiego Hair Style przygotowującej samodzielnie plan marketingowy było o wiele trudniej opracować analizę rynku niż wszystkim wcześniej opisanym firmom i instytucjom. W ocenach potencjału rynkowego mogła ona opierać się tylko na własnym doświadczeniu i obserwacjach lokalnego rynku. Osoba ta zwróciła uwagę na to, że prawie połowa populacji dziesięciotysięcznego miasta korzysta systematycznie z usług fiyzjerskich. Po wyłączeniu najstarszych, najmłodszych i najuboższych mieszkańców właścicielka salonu założyła, że liczba ludzi korzystających systematycznie z usług fryzjerów wynosi około pięciu tysięcy. Przyjmując, że każda z tych osób wydaje na usługi fryzjerskie średnio w ciągu roku około 70 zł (niektórzy ponad 500 zł, ale duża część około 30 zł), oszacowała ona całość rynku na 350 tys. zł rocznie. Uznała również, że rynek ten wykazuje tendencję rosnącą, jednak w tempie nie więcej niż kilka procent rocznie. Stąd też przyjęła, że wielkość rynku będzie rosła co najmniej o wskaźnik inflacji – o około 2% rocznie.

Czytaj dalej Analiza rynku dla firmy Hair Style

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ CZ. II

Kiedy zaczniesz zarabiać pieniądze, zdasz sobie sprawę, że musisz oddać prawie połowę z tego, co zapracowałeś. Osobiście uważam, iż system podatkowy jest skandaliczny. Nie mam nic przeciwko pomocy w finansowaniu państwa, ale nie mogę pogodzić się z myślą, że im ciężej pracuję, tym więcej muszę oddać Urzędowi Skarbowemu. Nie dziwię się, że ludzie uchylają się od płacenia podatków, choć sam raczej bym tak nie postąpił (więcej informacji na temat podatków, w tym podatku VAT znajdziesz na stronach 94 – 95).

Czytaj dalej FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ CZ. II

BANKOWA OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Powrót do gospodarki rynkowej w Polsce przyczynił się do utworzenia rynku papierów wartościowych. Ów rynek nie ma charakteru żywiołowego, ale jak w każdym kraju podlega państwowemu nadzorowi. Funkcję tę pełni Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, będąca centralnym organem administracji państwowej. Do jej podstawowych zadań należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku papierów wartościowych i nadzór nad przestrzeganiem reguł obrotu. W jej kompetencjach leży również udzielanie zezwoleń na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji i obligacji podmiotów gospodarczych, wydawanie licencji na działalność firm maklerskich, maklerów i funduszy powierniczych.

Czytaj dalej BANKOWA OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

E-zin jako narzędzie sprzedaży

E-zin (elektroniczny magazyn) powinien być bogatym w treść źródłem, przeglądanym przez obecnych i przyszłych klientów zachłannie, gdy tylko pojawi się w skrzynce, zawierającym trudne do znalezienia informacje, na które czytelnicy niecierpliwe czekają. Publikując e-zin, zwiększasz swoją wartość, podkreślasz kompetencje i pomagasz rozprzestrzeniać pozytywne opinie.

Czytaj dalej E-zin jako narzędzie sprzedaży

Kierunki działań związanych z produktem cz. II

Zmniejszenie zdolności produktu do zaspokajania potrzeb oznacza równocześnie osłabienie jego walorów jako instrumentu w procesie oddziaływania na zjawiska rynkowe oraz podnoszenia wyników ekonomicznych działalności przedsiębiorstwa. Powstanie tego typu sytuacji może skłaniać do podjęcia odpowiednich działań, polegających np. na zmianie właściwości produktu lub wycofaniu go z rynku i wprowadzeniu nowego produktu.

Czytaj dalej Kierunki działań związanych z produktem cz. II