Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Zwolnienie z pracy

Zakładając więc, że naturalna stopa bezrobocia w Polsce wynosi aktualnie około 5%, straty gospodarcze, jakie obecnie ponosimy z powodu bezrobocia, to odpowiednik 13% PKB23. Są to więc straty ogromne, mające wpływ na dochody budżetu i stopę…

Duże firmy i giganty a zatrudnienie

Niezależnie od krytyki ogromnych firm i dominującej niechęci do nich, "(...) wielkie przedsiębiorstwa - jak twierdzi amerykański, światowej sławy ekonomista i erudyta John Kenneth Galbraith - pełnią wyraźnie widoczną rolę we współczesnej…

KREDYT KONSORCJALNY

Polskie prawo bankowe przewiduje, że bank może zawrzeć z innymi bankami umowę w sprawie wspólnego udzielania kredytu przez powołane konsorcjum bankowe. Bank inicjujący zawarcie umowy konsorcjalnej reprezentuje wobec kredytobiorcy wspólnie…

Pracownik na dane stanowisko

Z drugiej strony, jak już wcześniej wspomniano, daleko idące rozczłonkowanie procesów pracy - to utrwalanie niewielkich umiejętności pracowników, groźne dla ich pozycji na zewnętrznym i wewnętrznym rynku pracy, to monotonia w pracy,…

FORMY PŁAC

Forma płac jest sposobem, w jaki wynagrodzenie jest wiązane z pracą. Tak więc forma płac jest ważna zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika rzutuje na efektywność pracy i płacy, na stosunki międzyludzkie i na kulturę firmy.

Depozyty rzeczowe i sejfy

Jak wspomniano wyżej, banki posiadają specjalnie zabezpieczone pomieszczenie (skarbiec, skarbce depozytowe) dające całkowitą gwarancję bezpieczeństwa przechowywanych wartości. Mogą więc świadczyć jednostkom gospodarczym i innym oraz…

Zalety metod uniwersalnych

W metodach analityczno-punktowych liczba punktów, jaką uzyskało w wycenie dane stanowisko pracy, jest podstawą do zakwalifikowania do określonej kategorii zaszeregowania. Na tym, najczęściej, rola tych metod w dziedzinie płac się kończy.