Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

POLSKIE BANKI NA EURORYNKU CZ. II

Eurodolarysą wkładami denominowanymi w dolarach amerykańskich, ale lokowanymi w bankach poza obszarem Stanów Zjednoczonych. Eurodolar nie jest nową walutą, lecz dolarem amerykańskim ulokowanym lub pożyczonym w banku z siedzibą poza Stanami Zjednoczonymi. Nie ma więc różnic w kursie zwykłego dolara i eurodolara. Natomiast oprocentowanie wkładów dolarowych i wkładów eurodolarowych może się różnić, będąc jedną z przyczyn przepływów tej waluty. Nazwa eurodolary powstała wówczas, gdy dolary amerykańskie lokowano przede wszystkim w krajach europejskich. Tradycyjna nazwa przetrwała i odnosi się obecnie także do krajów pozaeuropejskich. Podobnie określenie „rynek euro- walutowy” używane jest dla operacji w krajach pozaeuropejskich.

Rynek eurowalutowy spełnia tę samą rolę wobec gospodarki światowej, co własne rynki pieniężne wobec gospodarki poszczególnych państw. Umożliwia on mobilizowanie wielkich kapitałów, co byłoby niemożliwe na poszczególnych rynkach krajowych.

Przejście Polski na tory gospodarki rynkowej wymaga integracji polskich banków z bankowością międzynarodową. Pierwszy etap tego procesu polegał na przystosowaniu naszej bankowości do wymogów zachodnioeuropejskich. Rada Ministrów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (o- becnie Unii Europejskiej) zatwierdziła w 1989 r. wytyczne, które pozwalają bankom jednego kraju na działalność we wszystkich krajach Wspólnoty, pod warunkiem że kraj macierzysty zgodzi się, aby banki innych krajów Unii działały na jego terenie. W dziedzinie różnych operacji bankowych oraz obsłudze papierów wartościowych możemy wykorzystać istniejące już rozwiązania. Przyjęcie takich rozwiązań nie tylko oszczędzi zbytecznych nakładów, ale równocześnie przyspieszy proces integracji.

Większość rozliczeń i operacji zagranicznych koncentrowała się do niedawnaX) w Banku Handlowym w Warszawie SA. Rozlicza on nadal obroty handlowe i usługowe Polski z zagranicą, ale utracił pozycję monopolisty. Bank Pekao SA, który specjalizował się w obsłudze waluto- wo-dewizowej ludności, prowadzi obecnie pełną obsługę rozliczeniową i operacyjną obrotów towarowych i usługowych z zagranicą we wszystkich formach przyjętych w stosunkach międzynarodowych. W ostatnich latach uprawnienia do wykonywania operacji zagranicznych nabyło kilkadziesiąt innych banków.

Bank Handlowy i Bank Pekao mają zagraniczne oddziały. BH ma oddział w Londynie, a Bank Pekao w Paryżu, Tel Awiwie i Nowym Jorku. Oba te banki mają decydujące udziały w istniejącym od 1973 r. Mitteleuropäische Handelsbank AG we Frankfurcie nad Menem oraz w założonym w 1979 r. Banku Handlowym International w Luksemburgu. Kilka polskich banków uruchomiło swoje placówki u wschodnich sąsiadów i w krajach nadbałtyckich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.