Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Prognozowanie zapotrzebowania na pracowników

Taryfikator kwalifikacyjny określa sposób zaszeregowania poszczególnych stanowisk pracy do danej kategorii. Wiąże on stawki plac zawarte w tabelach płac z odpowiednimi kategoriami zaszeregowania. Określa zatem – na podstawie kryteriów wyceny pracy – kategorie zaszeregowania pracownika na stanowisku. Precyzuje również, jakie wymagania wiążą się z danym stanowiskiem oraz jakie warunki powinien spełniać pracownik, aby wykonywać określony rodzaj pracy. Taryfikator kwalifikacyjny wyraża więc związek między kwalifikacjami pracownika a wykonywanym przez niego rodzajem i zakresem pracy pozwala to na zapewnienie ścisłego związku między pracą i płacą.

Prognozowanie zapotrzebowania na pracowników stanowi drugi obszar planowania kadr w organizacji. Koncentruje się ono na określeniu pożądanej liczby pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań wynikających z dekompozycji i transformacji celów strategicznych organizacji. Prognozowanie to ma więc swój wymiar ilościowy i jakościowy.

Celem prognozowania potrzeb kadrowych w wymiarze ilościowym jest ustalenie liczby pracowników potrzebnych do objęcia organizacyjnych stanowisk pracy w danym okresie planistycznym. Można stwierdzić, że dobrze opracowana struktura organizacyjna, będąca swoistym zoperacjonalizowaniem czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji, wyrażeniem jej celów i strategii, jest podstawowym narzędziem nie tylko zarządzania, ale przede wszystkim planowania i racjonalizacji zatrudnienia. Pozwala ona bowiem na bezpośrednie ustalenie liczebności i rodzajów kadr, skali i możliwych ścieżek awansów, jak też pożądanych kwalifikacji pracowników [47, s. 40-1].

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.