Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Rodzaje badań marketingowych

W bankach powinny być prowadzone badania marketingowe w różnych obszarach, obejmujące (por. [26, s. 29 i nast.], [28, s. 19 i nast.]):

– gromadzenie i analizę danych o klientach, tj. danych dotyczących klientów indywidualnych (ich liczby, struktury wiekowej, płci, zawodów, stanu cywilnego, wysokości dochodów itp.) oraz klientów instytucjonalnych (liczby przedsiębiorstw danej branży, liczby zatrudnionych, form prawnych, rodzajów działalności, wielkości obrotu, sum bilansowych itp.)

– analizę danych o banku, czyli danych dotyczących sytuacji finansowej banku, wykorzystania poszczególnych produktów bankowych, analizę ofert banku, skuteczności reklamy, jakości obsługi klienta, wizerunku banku

– analizę obszaru działania banku, czyli gromadzenie i analizę danych dotyczących:

– struktury ludności zamieszkałej na terenie działania banku,

– liczby, rodzaju działalności i wielkości obrotu przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie działania banku,

– liczby złożonych wniosków budowlanych, budowanych osiedli mieszkaniowych itp.

– analizę konkurencji obejmującą dane o liczbie i rodzaju konkurencyjnych banków oraz innych instytucji finansowych, o charakterze i intensywności konkurencji oraz o głównych konkurentach (ich udziale w rynku, lokalizacji, ofertach usługowych, danych bilansowych itp.)

– analizę otoczenia, czyli śledzenie danych odnoszących się do polityki ekonomicznej rządu, zwłaszcza kształtowania się stóp procentowych, zmian prawnych dotyczących banku itp.

Dane potrzebne do realizacji badań marketingowych czerpane są zarówno ze źródeł wtórnych, już istniejących, wcześniej zgromadzonych do innych celów, jak i ze źródeł pierwotnych, które są zbierane specjalnie dla określonego celu badania. Ze względu na źródła, na których są oparte badania marketingowe, można je podzielić na wtórne i pierwotne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.