Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

ROZWÓJ RYNKU

Wzrost lojalności nabywców dzięki wprowadzeniu programu lojalnościowe- go dla stałych klientów Rozwój sprzedaży w nowo utworzonych sklepach w centrach handlowych (promocje, rozwój relacji)

Monitorowanie i rozwój wysokich standardów obsługi klientów w celu zwiększenia zadowolenia klientów Program regionalnych kampanii rekla- mowo-informacyjnych przed otwarciem nowych sklepów

Wzbogacenie oferty o nowe produkty, przede wszystkim tańsze rowery z klasy ekonomicznej W dłuższej perspektywie czasowej prowadzenie działalności innego rodzaju – wydawanie magazynu sportowego

Jak widać, zadania strategiczne na następne lata zakładają szerszą ekspansję rynkową, konieczną, aby zapełnić lukę strategiczną, której wartość wyniesie 12 min zl w 2007 roku i aż 33 min zl w 2008 roku.

Rozważania strategiczne w fundacji Nasze Miasto były konsekwencją wcześniejszych dyskusji dotyczących analizy rynku i analizy strategicznej. Cele strategiczne zostały określone przez nowego wiceprezesa do spraw uzyskiwania środków, któremu pomagał wspomniany wcześniej wolontariusz – absolwent ekonomii, moderujący dyskusję. Wyznaczono cztery kluczowe kierunki działań:

– zwiększenie wartości umów z podmiotami gospodarczymi (rozszerzenie darowizn o nowoczesny sponsoring),

– zachęcenie turystów odwiedzających miasto do powiększenia grona sponsorów – opiekunów zabytków (certyfikaty, cegiełki, indywidualne umowy),

– nawiązanie ściślejszej współpracy z Kościołem (wspólna akcja gromadzenia funduszy na renowację katedry w mieście),

– uzyskanie większej ilości funduszy przekazywanych przez mieszkańców na cele dobroczynne (akcje SMS-owe, promocja możliwości odliczania 1% podatku).

Po przedstawieniu zebranym na spotkaniu członkom fundacji istoty planowania zadań w ramach macierzy produkt – rynek wybrano, z zastosowaniem techniki burzy mózgów, najważniejsze zadania prowadzące do zrealizowania strategii. Zostały one zaprezentowane na ilustracji 5.11.

Następnie nowo powołany dyrektor do spraw uzyskiwania funduszy samodzielnie przygotował plany sprzedaży w ramach zadań opisanych w poszczególnych ćwiartkach macierzy Ansoffa. Dyrektor ocenił, że w 2006 roku dzięki efektowi lojalności klientów fundacja uzyska fundusze na poziomie około 140 tys. zł. Programy dodatkowe, takie jak zbieranie funduszy przez wysyłanie SMS-ów oraz kliknięcie bannera na stronie internetowej, zapewnią dodatkową wartość sprzedaży na poziomie 30 tys. zł. Kwotę 20 tys. zł dyrektor planuje zdobyć dzięki zmianie umów darowizn na korzystniejsze dla firm umowy sponsorskie. Ostatnie 10 tys. zl potrzebne do zapełnienia luki strategicznej będzie można uzyskać od nowych klientów instytucjonalnych w gminie i powiecie. Po opracowaniu planu na 2006 rok, dyrektor do spraw uzyskiwania funduszy określił wstępne prognozy wypełniania luki strategicznej na lata 2007 i 2008 i wpisał je do odpowiednich kolumn tabeli „Strategiczny plan rozwoju”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.