Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Ustalenie proporcji działań strategicznych

W obszarze dywersyfikacji, stanowiącej najbardziej ryzykowną strategię, stosowanej najczęściej w ostateczności, wtedy, gdy inne strategie nie mają racji bytu, istnieją – według jednego z ujęć – dwie opcje działań:

– dywersyfikacja pokrewna, związana pośrednio z dotychczasową dziedziną działalności (na przykład producent mrożonek warzywnych decyduje się na wejście na rynek lodów),

– dywersyfikacja niepokrewna, obciążona dużym ryzykiem, polegająca na oferowaniu zupełnie nowego produktu grupie klientów, których dotąd firma nie obsługiwała (przykładem jest próba stworzenia portalu internetowego przez producenta skór garbowanych).

Wymienione opcje będą nam wskazywać działania, których celem jest wypełnienie luki strategicznej. Na drugim etapie opracowywania działań według macierzy Ansoffa trzeba zastanowić się, jak wartość „wypełniającą” rozłożyć na poszczególne ćwiartki macierzy. Standardowa prognoza sprzedaży powinna być tożsama z wartością sprzedaży z wykorzystaniem efektu lojalności klientów

– te właśnie wartości będzie można przepisać albo też arkusz kalkulacyjny skopiuje je automatycznie (w wypadku arkuszy powiązanych ze sobą). Pozostaje tylko określenie wartości w pozostałych ćwiartkach oraz ewentualnej drugiej opcji w ćwiartce penetracji rynku.

Bardzo trudno zalecić stosowanie jakiejś zasady wypełniania luki strategicznej przez konkretne działania w układzie produkt – rynek. Na pewno powinniśmy traktować dywersyfikację jako strategię trudną do wprowadzenia, wymagającą dużych nakładów i bardzo ryzykowną, stąd też w ciągu roku czy dwóch lat raczej trudną do wdrożenia. Podobnie jest z nowymi produktami lub modyfikacją dotychczasowych – prace rozwojowe na pewno będą rozciągnięte w czasie i należy to uwzględnić w ewentualnym szacowaniu dodatkowych przychodów z tytułu rozwoju nowego produktu. Strategiami niewymagającymi bardzo dużych nakładów kapitałowych są opcje rozwoju rynku oraz penetracji rynku. Wydaje się, że zwłaszcza w wypadku małych firm te kierunki działań powinny być rozpatrywane w pierwszej kolejności i właśnie w tym zakresie należy realizować większość przedsięwzięć mających na celu wypełnienie luki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.